Tocilizumab in Giant Cell Arteritis: Better Understanding the Benefits

Frank Buttgereit*, Andriko Palmowski, Idil Esen, Elisabeth Brouwer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's4
TijdschriftArthritis and Rheumatology
Volume75
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2023

Citeer dit