Toedieningsvormen opioiden voor doorbraakpijn

Henderik W. Frijlink, Marjolein Bouwhuis, Jacobus Brouwers

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-20
TijdschriftMFM-Tijdschrift over praktijkgerichte farmacotherapie
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2015

Citeer dit