Toegang tot het hoger beroep in het bestuursrecht: Grenzen en mogelijkheden voor het sturen van het beroep op de appelrechter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-52
Aantal pagina's19
TijdschriftBestuurswetenschappen
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit