Toekomstige grindbehoefte: Beschouwingen huidige prognoses en aanbevelingen voor nieuw op te stellen prognoses, een samenvatting.

  OnderzoeksoutputProfessional

  64 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In deze studie zijn bestaande prognoses tegen het licht gehouden. Op basis van deze analyses worden aanbevelingen gedaan voor nieuw op te stellen prognoses voor de grindbehoefte.

  De studie is verricht in opdracht van de Researchvereniging Grindwinningsbedrijf.
  Originele taal-2Dutch
  TitelGrimar: Samenvattingen
  RedacteurenJ.F. Agema, J. Stuip, A. Ferguson, P. Ike, A.J. 't Jong
  Plaats van productieDelft
  UitgeverijTH-Delft, Faculteit der Civiele Techniek
  Pagina's19-26
  Aantal pagina's8
  StatusPublished - nov.-1986

  Citeer dit