Toen het erom spande bij Groninger Forum: Politieke besluitvorming en financiële argumentatie over een omstreden project

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  135 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit artikel gaat over de politieke besluitvorming, inclusief financiële argumentatie, over Groninger Forum. Dat is een omstreden project voor cultuur en debat in de Groningse binnenstad, waarvan de investering wordt gesubsidieerd door gemeente en provincie Groningen. Het gebruik van financiële informatie in de Gemeenteraad en Provinciale Staten is minder dan men zou denken bij een omstreden project als Forum. Dit komt omdat de provincie de financiële exploitatie van het project ziet als een gemeentelijke aangelegenheid en de gemeente weinig ruimte laat voor discussie en standpuntverandering vanwege het sterke commitment van een raadsmeerderheid aan het project. Tegenstanders en voorstanders van Forum gebruiken financiële overwegingen op een politieke manier, om hun voor- of afkeur kracht bij te zetten, terwijl neutraal oordelende partijen een rationeel gebruik van financiële informatie laten zien. Sterk zijn deze indicaties echter niet. Vaak bewijzen politieke partijen slechts lippendienst aan financiële argumenten.
  Vertaalde titel van de bijdrageHeated debates about Groningen Forum: Decision making by politicians about a conroversial project
  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer104
  Pagina's (van-tot)211-223
  Aantal pagina's13
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift7-8
  DOI's
  StatusPublished - 5-aug.-2017

  Citeer dit