Toepasbaarheid, interpretatie en betrouwbaarheid van health status meting in de praktijk: Uitkomsten uit het proefschrift van Janwillem Kocks.

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TijdschriftPulmoscript : officieel orgaan van de NVALT
StatusPublished - 2011

Citeer dit