Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (I)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)410-412
Aantal pagina's3
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7285
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit