Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (II, slot)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)433-435
Aantal pagina's3
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7286
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit