Toezichtcontractenrecht: vooruitgang in het burgerlijk recht?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11-15
TijdschriftContracteren
Volume13
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit