Toezichthouders moeten het effect van hun eigen handelen beter gaan begrijpen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)123-124
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Toezicht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit