Together or not together: Paving the way to boundary crossing

Titia S. van Duin*, Marco Antonio de Carvalho Filho

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  18 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1054-1056
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMedical Education
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift11
  Vroegere onlinedatum1-aug-2022
  DOI's
  StatusPublished - nov-2022

  Citeer dit