TOLERANCE OF ESTUARINE BENTHIC DIATOMS TO HIGH-CONCENTRATIONS OF AMMONIA, NITRITE ION, NITRATE ION AND ORTHOPHOSPHATE

W ADMIRAAL

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)307-315
Aantal pagina's9
TijdschriftMarine Biology
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1977

Citeer dit