Toneel als trede op de maatschappelijke ladder. Review of Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Anne-Laure Van Bruaene

Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)110-111
Aantal pagina's2
TijdschriftBoekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid
Volume76
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit