Te groot voor de Zuiderzee? Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland

OnderzoeksoutputProfessional

337 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageToo large for the Zuiderzee? Excavating a large seagoing 18th century freighter on lot K 47-II in the Noordoostpolder, Flevoland
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's49
StatusPublished - 2018

Publicatie series

NaamGrondsporen: Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie
UitgeverijGroningen Institute of Archaeology
Volume32
ISSN van elektronische versie1875-4996

Citeer dit