Topography-driven alterations in endothelial cell phenotype and contact guidance

Ana Maria Almonacid Suarez, Iris van der Ham, Marja G. L. Brinker, Patrick van Rijn, Martin C. Harmsen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bioengineering; Biophysics; Cell biology; Biomedical engineering; Regenerative medicine; Directional topography; Endothelial cells; Vascular-like networks; Contact guidance; Vascularization

Originele taal-2English
Artikelnummer04329
Aantal pagina's13
TijdschriftHeliyon
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit