TOPOLOGICAL CHANNELS IN JOB-SHOP-SCHEDULING TECHNIQUES

D LAZAK, SM GERRITSEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)258-266
Aantal pagina's9
TijdschriftAngewandte informatik
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1977

Citeer dit