TORC1 and PKA activity towards ribosome biogenesis oscillates in synchrony with the budding yeast cell cycle

Paolo Guerra, Luc-Alban P E Vuillemenot, Yulan B van Oppen, Marije Been, Andreas Milias-Argeitis*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Zoekresultaten