Torsionally Distorted Olefins. Resolution of cis- and trans-4,4'-Bi-1,1',2,2',3,3'-hexahydrophenanthrylidene

Hans Wynberg, Bernard Feringa

OnderzoeksoutputAcademic

81 Citaten (Scopus)
345 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume99
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1977

Citeer dit