‘Tot voorstant van de aangeboren vryheyd’: Het beginsel van vrije grond in het Nederlandse koloniale slavernijverleden tussen 1770 en 1863

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)189-199
Aantal pagina's11
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2021
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - okt-2021

Citeer dit