Total Body Metabolic Tumor Response in ALK Positive Non-Small Cell Lung Cancer Patients Treated with ALK Inhibition

Gerald S. M. A. Kerner*, Michel J. B. Koole, Alphons H. H. Bongaerts, Jan Pruim, Harry J. M. Groen, CTMM Air Force Consortium

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)

Zoekresultaten