Totaliteit, vorm, structuur: grondproblemen van Felix Kruegers totaliteitspsychologie

Tonko Tjarko ten Have

Onderzoeksoutput

122 Downloads (Pure)

Samenvatting

Krueger heeft gefaald in zijn poging aan de metaphysische totaliteitsleer, de totalitaire levensphilosophie, de gewenste en vereiste empirische basis te verschaffen. Dit moet de slotsom zijn, waartoe ons de critische beschouwingen, die in de voorafgaande hoofdstukken aan de voornaamste grondproblemen zijn gewijd, leiden. Het onmiddellijk beleefde, het complex van op een bepaald moment gegeven bewustzijnsinhouden, kan naar onze mening niet worden opgevat als een ,,Erlebnisganzheit", omdat er geen enkele eigenschap van dit complex valt aan te wijzen, die als kenmerk van het onmiddellijk gegevene als totaliteit zou kunnen optreden. ... Zie: Slotbeschouwing.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning19-dec-1940
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1940

Citeer dit