Tourism and the environment: A sustainable relationship? - C. Hunter & H. Green

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)158-159
  Aantal pagina's2
  TijdschriftLand Use Policy
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - apr-1996

  Citeer dit