Naar een beter begrip van de drivers van klantloyaliteit over de economische omstandigheden, industrieën, bedrijven en klanten

Yi-Chun Ou

Onderzoeksoutput

1620 Downloads (Pure)

Samenvatting

Versterken prijskwaliteitverhouding goede strategie om klanten te behouden tijdens recessie

Binnen de dienstensector concurreren bedrijven hevig met elkaar om de loyaliteit van de klant te winnen. Er zijn drie marketingstrategieën die klantloyaliteit effectief beïnvloeden, te weten ‘kwaliteitswaarde’, ‘merkwaarde’ en ‘relatiewaarde’. De impact van die strategieën op klantloyaliteit hangt echter sterk af van de markt- en bedrijfscontext, zoals economische omstandigheden en concurrentie. Yi-Chun Ou onderzocht cruciale contextfactoren die de relatie tussen strategieën en klantloyaliteit beter kunnen verklaren. Tijdens recessies is vooral het versterken van de prijskwaliteitverhouding een effectieve strategie is om klanten te behouden, concludeert Ou.

Zij onderzocht ook waarom bepaalde loyaliteitsstrategieën in sommige sectoren beter werken dan in andere sectoren. Ou toont aan dat loyaliteitsstrategieën effectiever zijn in sectoren waar klanten een contract hebben (zoals de telecom- en verzekeringssector), dan bij sectoren waar klanten geen contract hebben (zoals de retail). Ook concludeert zij dat het belang van loyaliteitsstrategieën toeneemt in sectoren met een hevige concurrentie. Opvallend genoeg profiteren marktleiders minder van het werken aan loyaliteit.

Bedrijven spelen sinds enige tijd meer in op de emoties van klanten, en proberen deze positief te beïnvloeden. Ou betwijfelt of dat een juiste strategie is. Positieve emoties leiden inderdaad tot een hogere loyaliteit, maar ze zorgen er ook voor dat de effecten van bijvoorbeeld het merk en de relatiewaarde afnemen. Met de resultaten van de drie studies in haar proefschrift kunnen bedrijven context-specifieke loyaliteitsstrategieën ontwikkelen om zo succesvol klanten te behouden.
Vertaalde titel van de bijdrageNaar een beter begrip van de drivers van klantloyaliteit over de economische omstandigheden, industrieën, bedrijven en klanten
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhoef, Pieter, Supervisor
  • Wiesel, Thorsten, Supervisor
Datum van toekenning24-apr-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-6698-2
Elektronische ISBN's978-90-367-6874-0
StatusPublished - 2014

Citeer dit