Toward a mechanistic understanding of interindividual differences in cognitive changes after stress: Reply to van den Bos

Erno J. Hermans*, Marloes J. A. G. Henckens, Marian Joels, Guillen Fernandez

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)403-404
Aantal pagina's2
TijdschriftTrends in neurosciences
Volume38
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit