Toward a Poetics of Cinematic Disgust

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

281 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11 - 35
Aantal pagina's25
TijdschriftFilm-Philosophy
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit