Toward Historical Perspective Taking: Students' Reasoning When Contextualizing the Actions of People in the Past

Tim Huijgen, Carla van Boxtel, Wim van de Grift, Paul Holthuis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
576 Downloads (Pure)

Zoekresultaten