Toward Historical Perspective Taking: Students' Reasoning When Contextualizing the Actions of People in the Past

Tim Huijgen, Carla van Boxtel, Wim van de Grift, Paul Holthuis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
562 Downloads (Pure)
Filter
Digital or Visual Products

Zoekresultaten