Toward new classification criteria for Sjogren's syndrome?

H. Bootsma*, F. K. L. Spijkervet, F. G. M. Kroese, A. Vissink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)21-23
Aantal pagina's3
TijdschriftARTHRITIS AND RHEUMATISM
Volume65
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2013

Citeer dit