Toward preclinical studies with anti-CD86 immunotoxin

HG Otten*, M Ossevoort, WC Vooijs, AP van der Gouw, M de Boer, GC de Gast

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1236-1236
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume31
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa
EvenementXVIIth World Congress of the Transplantation-Society - MONTREAL, Canada
Duur: 12-jul-199817-jul-1998

Citeer dit