Toward theory-based measures of conflict management

E Van de Vliert, B Kabanoff

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)199-209
Aantal pagina's11
TijdschriftAcademy of Management Journal
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt-1990

Citeer dit