Towards a neurobiological view of depression: Search for diagnostic biomarkers and alterations by electroconvulsive therapy

Vertaalde titel van de bijdrage: Een biologische visie op depressie: Zoektocht naar diagnostische biomarkers en veranderingen door electroconvulsieve therapie

Erin van Buel

Onderzoeksoutput

1434 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ontwikkeling van betere diagnostische methoden en effectievere therapieën kunnen bijdragen aan het verminderen van de ziektelast ten gevolge van depressie.
Biomarkers, zoals bijvoorbeeld eiwitlevels in bloed of urine, kunnen mogelijk bijdragen aan de diagnosticering van depressie. Om te onderzoeken of een combinatie van biomarkers gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de diagnosticering van depressie hebben wij de levels van 40 biomarkers bepaald in serum en/of urine van depressieve patiënten en gezonde controles. Vervolgens hebben wij een algoritme ontwikkeld om de resultaten van verschillende biomarkers samen te voegen in een zogenaamde “BioDepression Score”. De resultaten duiden erop dat een combinatie van 17 biomarkers gezamenlijk met voldoende nauwkeurigheid depressieve patiënten van gezonde personen kan onderscheiden.
Electroconvulsieve therapie (ECT) wordt gezien als één van de meest effectieve behandelingen voor depressie. De werkingsmechanismen die ten grondslag liggen aan ECT zijn echter niet volledig duidelijk, maar zijn mogelijk o.a. gerelateerd aan modulatie van de activiteit van het immuunsysteem.
Om meer inzicht te krijgen in het effect van ECT op inflammatie en het immuunsysteem, hebben wij het effect onderzocht van electroconvulsieve shocks (ECS) op de activiteit van microglia (de immuuncellen van de hersenen) in diermodellen voor depressie. De resultaten van deze onderzoeken lopen uiteen: in sommige experimenten wordt een verhoogde activiteit gevonden, terwijl er in andere experimenten geen effect waarneembaar is. Dit wijst erop dat het effect van ECS op de activiteit van microglia afhankelijk is van bepaalde omstandigheden.
Ook hebben wij de mechanismen onderzocht die ten grondslag liggen aan de geheugenproblemen die kunnen optreden als bijwerking van ECT. Wij hebben aanwijzingen gevonden dat inflammatoire mechanismen en veranderingen in het cholinerge neurotransmittersysteem hier waarschijnlijk een rol in spelen.
Vertaalde titel van de bijdrageEen biologische visie op depressie: Zoektocht naar diagnostische biomarkers en veranderingen door electroconvulsieve therapie
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Eisel, Ulrich, Supervisor
  • Schoevers, Robert, Supervisor
  • Klein, Hans, Co-supervisor
  • Bosker, Fokko, Co-supervisor
Datum van toekenning30-jun.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9861-7
Elektronische ISBN's978-90-367-9862-4
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een biologische visie op depressie: Zoektocht naar diagnostische biomarkers en veranderingen door electroconvulsieve therapie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit