Towards a neurobiological view of depression: Search for diagnostic biomarkers and alterations by electroconvulsive therapy

Vertaalde titel van de bijdrage: Een biologische visie op depressie: Zoektocht naar diagnostische biomarkers en veranderingen door electroconvulsieve therapie

Erin van Buel

Onderzoeksoutput

1490 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een biologische visie op depressie: Zoektocht naar diagnostische biomarkers en veranderingen door electroconvulsieve therapie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience

Keyphrases