Towards a programme-oriented planning approach: Linking strategies and projects for adaptive infrastructure planning

Onderzoeksoutput

1102 Downloads (Pure)

Samenvatting

De planning en realisatie van nieuwe infrastructuur wordt steeds complexer. Met de traditionele-projectgerichte aanpak leidt dit vaak tot tijd en kostenoverschrijdingen. Bovendien voldoen veel infrastructuurprojecten niet aan de verwachtingen. In de literatuur zijn veel verschillende suggesties gedaan om de complexiteit het hoofd te bieden en de realisatie van infrastructuurprojecten mogelijk te maken. Onlangs is, in aanvulling op deze suggesties, ook het toepassen van programma’s in infrastructuurplanning aangedragen als een goede planningsbenadering. Bovendien zijn er, vooral in Nederlandse planningspraktijk, ook een heleboel programma’s al daadwerkelijk gestart. De vraag is echter wat de verschillende programma’s met elkaar gemeen hebben. Het lijkt haast alsof een programma vooral een programma is als het zo genoemd wordt. In deze studie heeft daarom tot doel meer inzicht te verwerven in de karakteristieken van zo’n programmatische benadering, de manier waarop deze om zou kunnen gaan met de complexiteit in infrastructuurplanning om op deze manier richtingen aan te geven voor het ontwerp en de ontwikkeling van programma’s in de infrastructuurplanning.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Arts, Jos, Supervisor
  • Tillema, Taede, Co-supervisor
Proefschriftsponsors
Datum van toekenning19-jun.-2014
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7115-3
Elektronische ISBN's978-90-367-7114-6
StatusPublished - 2014

Citeer dit