Towards a Research Framework for Business Engineering

J.W. van Meel, P.W.G. Bots, H G Sol

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelProceedings of the IFIP TC8 Open Conference
Plaats van productieGold Coast, Australia
Pagina's581-592
Aantal pagina's12
StatusPublished - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit