Towards a Standardized Classification of the Hepatobiliary Manifestations in Cystic Fibrosis (CFHBI): A Joint ESPGHAN/NASPGHAN Position Paper

Frank A.J.A. Bodewes*, Alvin Jay Freeman, Alexander Weymann, Dominique Debray, Isabelle Scheers, Henkjan J. Verkade, Michael R. Narkewicz

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a Standardized Classification of the Hepatobiliary Manifestations in Cystic Fibrosis (CFHBI): A Joint ESPGHAN/NASPGHAN Position Paper'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Keyphrases