Naar een patient-specifiek knie model voor de optimalisatie van een voorste kruisband (VKB) reconstructies

Hendi Rachmat

  Onderzoeksoutput

  6367 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Door gebruik te maken van computermodellen van de knie kan het effect van chirurgische parameters onderzocht worden. Dit geeft de orthopedisch chirurg meer informatie om reconstructies van de voorste kruisband (VKB) beter af te kunnen stemmen op de individuele patiënt. Dergelijke modellen kunnen helpen om de juiste aanhechtingsplek op het femur en tibia aan te wijzen, maar ook om de optimale lengte en voorspanning van het transplantaat te bepalen.
  In dit proefschrift is als eerste gekeken naar de ontwikkeling van een geschikt 3D kniemodel op basis van CT en MRI data. Hierbij is het proces om de modellen te bouwen geëvalueerd, om de juiste balans te vinden tussen de geïnvesteerde tijd en de kwaliteit van de geometrische representatie. Daarnaast is de nauwkeurigheid waarmee de locatie van de aanhechtingsplekken van de verschillende ligamenten rondom de knie bepaald kunnen worden, onderzocht. Deze locaties hebben een grote invloed op het gedrag van het kniemodel. In deze studie zijn metingen op MRI scans, verricht door verschillende waarnemers, vergeleken met fysieke metingen.
  Vervolgens zijn de mechanische eigenschappen van het posterieure kniekapsel bepaald in experimentele testen. Het posterieure kniekapsel biedt stabiliteit aan het kniegewricht, met name in volledige extensie van de knie. Ten slotte zijn het mechanische gedrag en de laxiteit van de VKB onderzocht onder verschillende flexiehoeken. Deze informatie kan gebruikt worden om de voorspanning van de VKB af te stellen en om de resultaten van kniemodellen te valideren.
  Vertaalde titel van de bijdrageNaar een patient-specifiek knie model voor de optimalisatie van een voorste kruisband (VKB) reconstructies
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Verdonschot, N., Supervisor, Externe Persoon
  • Verkerke, Bart, Supervisor
  • Diercks, Ron, Supervisor
  • Janssen, D., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning25-mrt-2015
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7652-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-7651-6
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit