Towards an Ethics of Autism: a Philosophical Exploration, door Kristien Hens

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Book review of a book by Belgian bio-ethicist Kristien Hens that offers a philosophical discussion of autism.
Vertaalde titel van de bijdrageTowards an Ethics of Autism: a Philosophical Exploration, by Kristien Hens
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-51
Aantal pagina's2
TijdschriftWetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards an Ethics of Autism: a Philosophical Exploration, door Kristien Hens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit