Towards an improved understanding of the international human right to health

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

62 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)661-679
Aantal pagina's18
TijdschriftHuman rights quarterly
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit