Towards area-oriented approaches in infrastructure planning: Development of national highway networks in a local spatial context

Niels Heeres

  Onderzoeksoutput

  1892 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bij de planning van snelwegen in Nederland is een omslag van zogenaamde lijngerichte planning naar meer gebiedsgerichte strategieën waarneembaar. De conventionele lijngerichte aanpak lijkt in toenemende mate tot problemen met geld, tijd, kwaliteit en tevredenheid te leiden. Voor een deel is dit te wijten aan de sterke verwevenheid van ruimtelijke functies op het raakvlak van snelweg en het omliggende gebied. Het gevolg hiervan is dat actoren op dit raakvlak onderling afhankelijk zijn en moeten samenwerken. Een gebiedsgerichte aanpak maakt het complexe geheel van belangen en kansen van omliggende gebieden onderdeel van snelwegprojecten. De meerwaarde van gebiedsgerichte planning is dat een dergelijke integrale aanpak kan leiden tot meer duurzame uitkomsten, beter financierbare projecten, en snellere projecten met meer draagvlak. Het doel van dit onderzoek is om lessen te trekken over de toepassing van een gebiedsgerichte aanpak bij de planning van snelwegen. Daartoe onderzoekt het de voor- en nadelen van een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij kijkt het onderzoek specifiek naar het creëren, inschatten en benutten van meerwaarde door integrale planning. Op basis van het onderzoek wordt een iteratief proces van zes stappen voorgesteld. Het doel van dit proces is om te bepalen in hoeverre een integrale aanpak noodzakelijk is en, daarna, om richting te geven aan de toepassing van een gebiedsgerichte aanpak. Het onderzoek wordt afgesloten met acht praktijklessen voor de planning van snelwegen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Arts, Jos, Supervisor
  • Tillema, Taede, Co-supervisor
  Datum van toekenning9-feb.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9507-4
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit