Towards Evaluating Effectiveness Of Visual Communication Tools In Scientific Ecological Contexts: The Case Of Rewilding And Trophic Cascades

Lisa Sanchez Aguilar*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards Evaluating Effectiveness Of Visual Communication Tools In Scientific Ecological Contexts: The Case Of Rewilding And Trophic Cascades'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Arts and Humanities

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences