Towards Intelligence Cooperation in the EU?

Ramses A. Wessel*, Viktor Szép

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)307-312
Aantal pagina's6
TijdschriftEuropean Foreign Affairs Review
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - okt.-2022

Citeer dit