Naar betekenisvolle beweging

Louise Meijering*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

37 Downloads (Pure)

Samenvatting

This editorial is based on Towards meaningful mobility: a research agenda for movement within and between places in later life.

Vertaalde titel van de bijdrageTowards meaningful mobility
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 17-sep-2020

Keywords

  • Later life
  • Mobility
  • Movement
  • Participation
  • Stillness

Citeer dit