Towards strengthening memory immunity in the ageing population: Investigating the immunological fitness of middle-aged adults

Vertaalde titel van de bijdrage: Onderzoek naar het stimuleren van immuniteit tegen infectieziekten door vaccinaties op middelbare leeftijd

  Onderzoeksoutput

  609 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Nieuwe vaccinatie strategie voor bescherming van ouderen tegen infecties
  De wereldbevolking is snel aan het vergrijzen. Volgens de verwachtingen zal het aantal personen ouder dan 60 jaar in 2060 verdubbeld zijn. Bovendien neemt de levensverwachting van de ouderen verder toe. Dit gaat helaas gepaard met een toename van ernstige infectieziekten. In het kader van gezond ouder worden is het voorkomen van infectieziekten zoals longontsteking en gordelroos dan ook belangrijk. Goed werkende vaccinaties kunnen infectieziekten voorkomen, maar helaas zijn vaccinaties op oudere leeftijd vaak minder effectief omdat het afweersysteem verzwakt met ouder worden. Het is momenteel niet duidelijk op welke leeftijd het omslagpunt, van een goed werkend afweersysteem naar een verzwakt afweersysteem, plaats vindt. Om dat vast te kunnen stellen zijn er markers nodig die de (naderende) kwetsbaarheid van het afweersysteem aangeven. Deze markers zouden dan ingezet kunnen worden om ouderen tijdig te vaccineren en langdurig te beschermen. Dit concept werd onderzocht door volwassenen van middelbare leeftijd (tussen de 50 en 65 jaar) te vaccineren en de kenmerken van het afweersysteem voor en na vaccinatie in kaart te brengen.
  In haar proefschrift beschrijft Marieke dat personen van middelbare leeftijd, ondanks de eerste tekenen van immunologische veroudering, goed reageren op een vaccinatie die ze voor de eerste keer ontvangen. Ze voorspelt dat een vaccinatie in deze groep bescherming kan bieden die mogelijk aanblijft tot op oudere leeftijd. Uiteindelijk laat ze zien dat de sterkte van een reactie op een vaccin mogelijk voorspeld kan worden aan de hand van kenmerken van het afweersysteem, de zogenaamde biomarkers. Toekomstig onderzoek zal echter moeten uitwijzen of de voorspelde bescherming tegen infecties op oudere leeftijd ook daadwerkelijk bereikt wordt.
  Met haar onderzoek zet Marieke de eerste stappen in de richting van een speciaal voor ouderen aangepast toekomstig vaccinatieprogramma.
  Marieke verdedigt haar proefschrift op 10 januari 2018 in Groningen
  Vertaalde titel van de bijdrageOnderzoek naar het stimuleren van immuniteit tegen infectieziekten door vaccinaties op middelbare leeftijd
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Boots, Mieke, Supervisor
  • Buisman, Anne-Marie, Co-supervisor, Externe Persoon
  • Berbers, Guy A. M., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning10-jan.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0229-1
  Elektronische ISBN's978-94-034-0228-4
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit