Towards sustainable management of arboviral diseases: A multidisciplinary mixed-methods approach in Curaçao and Venezuela

Vertaalde titel van de bijdrage: Naar een duurzaam beleid voor arbovirale ziektes: Een multidisciplinaire benadering en gemengde onderzoeksmethoden in Curaçao en Venezuela

Jelte Elsinga

  Onderzoeksoutput

  1025 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dengue en chikungunya zijn virussen die overgedragen worden door de tijgermug. De ziektes komen voor in tropische en subtropische gebieden. In de acute fase lijken de ziektes op griep. Dengue kan overgaan in een ernstige, levensbedreigende situatie. Chikungunya kan lang aanhoudende gewrichtspijnen veroorzaken. Jelte Elsinga onderzocht de klinische gevolgen van deze ziektes, en gedrag van mensen met betrekking tot deze ziektes. In zijn proefschrift worden de meeste onderzoeksvragen beantwoord gebaseerd op mixed-methods (kwalitatief en kwantitatief) onderzoek.
  Hij onderzocht het gedrag van mensen in Venezuela als zij koorts of dengue zouden hebben. Mensen zouden eerder naar een dokter gaan als zij dengue sneller herkennen. Vroege medische hulp kan voorkomen dat een ernstige ziekte ontstaat, maar het vinden van adequate medische hulp is een uitdaging in Venezuela. Dit komt door logistieke en economische barrières, en overwegingen met betrekking tot de kwaliteit-van-zorg.
  Ook werden muggenbroedplaatsen bij mensen thuis en de preventieve maatregelen tegen muggen die de bevolking in Venezuela en Curaçao neemt onderzocht. In het proefschrift worden verschillende strategieën voor om de bevolking te betrekken bij muggenpreventie voorgesteld.
  Tot slot onderzocht Elsinga de gevolgen van de langdurige ziekte die kan volgen op een chikungunya infectie. Hij stelde dat chikungunya een langdurende impact op de kwaliteit van leven kan veroorzaken, maar dat dit ook afhangt van coping strategieën. Op basis van verschillende klinische analyses is een methode ontwikkeld om langdurige chikungunya te classificeren, welke toegepast kan worden door dokters. Daarnaast wordt een mogelijke link tussen een voorafgaande dengue infectie en ernstigere langdurige chikungunya geponeerd.
  Vertaalde titel van de bijdrageNaar een duurzaam beleid voor arbovirale ziektes: Een multidisciplinaire benadering en gemengde onderzoeksmethoden in Curaçao en Venezuela
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Friedrich, Alex, Supervisor
  • Grobusch, Martin P., Supervisor, Externe Persoon
  • Bailey, Ajay, Co-supervisor
  • Tami, Adriana, Co-supervisor
  Datum van toekenning2-mei-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0627-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-0626-5
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit