Towards tailored elderly care: with self-assessment measures of frailty and case complexity

Vertaalde titel van de bijdrage: Naar op maat gemaakte ouderenzorg: Met zelf invulvragenlijsten van kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit

  Onderzoeksoutput

  4273 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De levensverwachting van ouderen neemt toe, maar helaas betekent dit niet dat alle gewonnen levensjaren ook automatisch gezonde levensjaren zijn. Om te kunnen voorkomen dat de gezondheid van ouderen afneemt, identificeren zorgprofessionals kwetsbare en zorgcomplexe ouderen. Het vaststellen van kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit wordt in Nederland veelal verricht met vragenlijsten die de ouderen zelf invullen: de Groningen Frailty Indicator (GFI) en INTERMED cliënt versie (IM-E-SA).

  Van 2010-2014 werden gegevens van ouderen die deel hadden genomen aan verscheidene studies in Noord Nederland (waaronder LifeLines) geanalyseerd. In deze studies was het percentage kwetsbaarheid tussen de 6-51% en zorgcomplexiteit tussen de 13-25%. Hogere scores van kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit werden geobserveerd in mannen, aller oudsten, alleenstaanden, mensen in verpleeghuizen, een lage sociaal economische klasse en ouderen met meer ziekten. Sterke associaties werden geobserveerd tussen kwetsbaarheid en psychologische ziekten en obesitas. In een populatie van 86-jarigen bleek dat de GFI een geschikt instrument was om sterfte en functionele achteruitgang op groepsniveau te kunnen voorspellen. In een algemene ouderen populatie bleken de GFI en IM-E-SA zorgkosten voorspelden: een stijging van één punt op de GFI schaal (range 0-15) of IM-E-SA schaal (range 0-60) hing samen met een stijging van zorgkosten in het daaropvolgende jaar van respectievelijk vijftien en zes procent.

  De resultaten van het proefschrift zijn van belang voor beleidsmedewerkers van volksgezondheid, ziekenhuizen, eerstelijns praktijken en zorgverzekeraars. De behoefte aan toekomstige zorg voor kwetsbare en zorgcomplexe personen kan geschat worden, zodat passende zorg ingekocht of geleverd kan worden.
  Vertaalde titel van de bijdrageNaar op maat gemaakte ouderenzorg: Met zelf invulvragenlijsten van kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Buskens, Erik, Supervisor
  • Slaets, Joris, Supervisor
  • Boter, Johannes, Co-supervisor
  Datum van toekenning15-apr.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7712-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-7713-1
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Naar op maat gemaakte ouderenzorg: Met zelf invulvragenlijsten van kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit