Towards Urban Climate Resilience in Indonesian Metropolitan Areas: Local Strategies and Governance Challenges in Bandung City

Martin Drenth*, Margo van den Brink, Ron Holzhacker, Johan Woltjer

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards Urban Climate Resilience in Indonesian Metropolitan Areas: Local Strategies and Governance Challenges in Bandung City'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Computer Science

Keyphrases

Economics, Econometrics and Finance