Toxic iron species in lower-risk myelodysplastic syndrome patients: course of disease and effects on outcome

EUMDS Registry Participants, Marlijn Hoeks*, Tim Bagguley, Corine van Marrewijk, Alex Smith, David Bowen, Dominic Culligan, Seye Kolade, Argiris Symeonidis, Hege Garelius, Michail Spanoudakis, Saskia Langemeijer, Rian Roelofs, Erwin Wiegerinck, Aurelia Tatic, Sally Killick, Panagiotis Panagiotidis, Oana Stanca, Eva Hellström-Lindberg, Jaroslav CermakMelanie van der Klauw, Hanneke Wouters, Marian van Kraaij, Nicole Blijlevens, Dorine W Swinkels, Theo de Witte

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1745-1750
Aantal pagina's6
TijdschriftLeukemia
Volume35
Vroegere onlinedatum18-sep.-2020
DOI's
StatusPublished - jun.-2021

Citeer dit