Toxic Metal Analysis by Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry in Clinical and Forensic Toxicology

JP Franke*, RA de Zeeuw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)291-295
  Aantal pagina's5
  TijdschriftJournal of Analytical Toxicology
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit