Toxicity of old and new antidepressant drugs

TM Bosch, TS van der Werf*, JE Tulleken, JJM Ligtenberg, JG Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1554-1554
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLANCET
  Volume355
  Nummer van het tijdschrift9214
  DOI's
  StatusPublished - 29-apr.-2000

  Citeer dit