Toxische myopathie

Jan B. M. Kuks, E. Aronica

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Toxische myopathieën kunnen door geneesmiddelen of andere stoffen zoals voedingsmiddelen of -supplementen veroorzaakt worden. Wanneer de diagnose voor de hand ligt is stoppen van de medicatie natuurlijk de beste therapie, maar bij twijfel is aanvullend onderzoek nodig en daarbij speelt pathologische diagnostiek een belangrijke rol. In dit artikel wordt naast een lijst van mogelijke myotoxische middelen een overzicht gegeven van de verschillende mechanismen op spier-cellulair niveau. Vooral statinemyopathieën komen aan bod en adviezen hoe hiermee om te gaan.

  Vertaalde titel van de bijdrageToxic myopathy
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftNervus
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 16-dec.-2019

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Toxische myopathie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit